Skyline Belgrade
belgrade skyline stanovi belgrade skyline stanovi A

Stambena kula A

Stanovi u stambenim kulama Skyline Belgrade kvarta osmišljeni su kao jedinstveni, kvalitetni i komforni domovi, sa strukturama od dvosobnog do petosobnog.

Druga faza

Stanovi u stambenim kulama Skyline Belgrade kvarta osmišljeni su kao jedinstveni, kvalitetni i komforni domovi, sa strukturama od dvosobnog do petosobnog.